Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге организације и обележавања значајних датума из области животне средине

   

    ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуде 

 
 
Позивамо Вас да у поступку набавке услуга  на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама - Услуга организације и обележавања значајних датума из области заштите животне средине, Бр. XI -13-404-88/2015, доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде и Техничке спецификације коју вам достављамо у прилогу овог Позива.
 
Предмет набавке: Услуга организације и обележавања значајних датума из области заштите животне средине
Назив и ознака из Општег речника набавке: Остале услуге - 98390000
Рок за подношење понуде: 13.05.2015.године  до 12:00 часова
Разматрање понуда ће се обавити дана: 13.05.2015.године  у 12:15 часова
Начин подношења понуде
 
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на е-маил адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за услуге организације и обележавања значајних датума из области заштите животне средине“, Бр. XI -13-404-88/2015 - не отварати“
Критеријуми за избор најповољније понуде „Најнижа понуђена цена“
Особа за контакт Гордана Влајић из Секретаријата за заштиту животне средине и Маријана Ђурић, службеник за јавне набавке, е-маил адреса: javne.nabavke@pancevo.rs
 
 
 
Молимо Вас да у складу са чланом 20. став 6. Закона о јавним набавкама, потврдите пријем Позива за подношење понуде, који Вам достављамо путем е маил-а.
 
 
 
 
АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Маријана Ђурић, службеник за јавне набавке
Позив за подношење понуде
Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID