Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка електроматеријала

   

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке добара  на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама -Набавка електроматеријала, Бр. XИ-13-404-31/2015, доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде и Техничке спецификације који вам достављамо у прилогу овог Позива.

Предмет набавке:Набавка електроматеријала
Назив и ознака из Општег речника набавке: Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвета - 31000000
Рок за подношење понуде: 24.02.2015. године, до 10:00 часова
Разматрање понуда ће се обавити дана: 24.02.2015. године у 10:15  часова
Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра И бр. 2-4, или на е-маил адресу: јавне.набавке@панцево.рс, или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Набавка електроматеријала, Бр. XИ-13-404-31/2015 - не отварати“
Критеријуми за избор најповољније понуде: „Најнижа понуђена цена“
Особа за контакт: Бранислав Батинић, дипл. менаџер, помоћник директора за послове истраживања тржишта и послове планирања набавки, службеник за јавне набавке, е-маил: јавне.набавке@панцево.рс


Молимо Вас да у складу са чланом 20. став 6. Закона о јавним набавкама, потврдите пријем Позива за подношење понуде, који Вам достављамо путем е маил-а.`
АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Помоћник директора за послове истраживања
тржишта и послове планирања набавки
Бранислав Батинић , дипл. менаџер
службеник за јавне набавке

 

Позив за подношење понудаПретходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID