Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка материјала за телекомуникационе уређаје

   

  Позив за подношење понуде 

 
Позивамо Вас да у поступку набавке материјала за телекомуникационе уређаје, Бр. XI-13-404-44/2014 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде, коју вам достављамо у прилогу овог Позива
 
Рок за подношење понуде: 27.02.2014. године, до 10:00 часова
 
Разматрање понуда ће се обавити 27.02.2014. године у  10:15 часова
 
Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра И бр. 2-4, или на е-маил адресу: javne.nabavke@pancevo.rs, или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку материјала за телекомуникационе уређаје, Бр. „ XI-13-404-44/2014 - не отварати“
 
Критеријуми за избор најповољније понуде„најнижа понуђена цена“
 
Особа за контакт: Бранислав Батинић, службеник за јавне набавке, javne.nabavke@pancevo.rs
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 32551000
 
 
Агенција за јавне набавке
Бранислав Батинић 
 
Позив за подношење понуде
Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID