Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге дератизације и дезинсекције

   

Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке услуге дератизације и дезинсекције, Бр. XI-13-404-42/2014 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде, коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Рок за подношење понуде: 26.02.2014. године, до 12:00 часова

Разматрање понуда ће се обавити 26.02.2014. године у  12:15 часова

Начин подношења понуде: Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда за набавку услуге дератизације и дезинсекције, Бр. XI-13-404-42/2014 - не отварати“
Критеријуми за избор најповољније понуде: „најнижа понуђена цена“
Услови: Понуђач мора имати Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије за пружање услуге ДДД.

Понуђач мора имати Решење Министарства здравља Републике Србије за пружање услуге ДДД.

Особа за контакт: Бранислав Батинић, службеник за јавне набавке, javne.nabavke@pancevo.rs

Назив и ознака из општег речника набавке:
услуге дератизација - 90923000
услуге дезинфекције и уништавање штеточина - 90921000


Агенција за јавне набавке
Бранислав Батинић

 

Позив за подношење понуде

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID