Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка опреме по конкурсу за економско оснаживање избеглица за Колувија Огњена

   

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да у поступку набавке опреме по конкурсу за економско оснаживање избеглица за Колувија Огњена, Бр. XI-13-404-127/2013 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде, коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Рок за подношење понуде:22.10.2013. године, до 12:00 часова
Начин подношења понуде:
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда не отварати“
Критеријуми за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена
Особа за контакт: Бранислав Батинић, службеник за јавне набавке, e-mail адреса: branislav.batinic@pancevo.rs  Агенција за јавне набавке
         Бранислав Батинић
 

Образац понуде

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID