Званична презентација града Панчева
Gradska_uprava_2.jpg


Набавка услуге техничке контроле пројекта санације и рекултивације сметлишта у Банатском Новом Селу

   

Позив за подношење понуде


Позивамо Вас да, у поступку набавке услуге техничке контроле пројекта санације и рекултивације сметлишта у Банатском Новом Селу, Бр. XI-13-404-133/2013 , доставите понуду, према условима и роковима из Обрасца понуде, коју вам достављамо у прилогу овог Позива.

Рок за подношење понуде: 22.10.2013. године, до 12:00 часова

Начин подношења понуде:
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs , или факсом бр. 013/352799, са назнаком „Понуда не отварати“

Критеријуми за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена

Услови: Понуђач мора бити уписан у одговарајући регистар за израду техничке документације и мора поседовати једну од следећих лиценци: P180G1 , P180G3 , P180T1 , P071G3 или да има стално запослено лице са једном од следећих лиценци за пројектовање: 310, 313, 314 и 332

Особа за контакт: Дејан Јовановић, дипл. правник, службеник за јавне набавке, бр. тел. 013/308716
                                                                                                                          Агенција за јавне набавке
                                                                                                                       Дејан Јовановић, дипл. правник
 

Образац понуде

Обавештење о закљученом уговору

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID