Званична презентација града Панчева
KulturaN.jpg


Азбучник Панчевачког лексикона

   

Поштовани суграђани,

Пред Вама је


АЗБУЧНИК
ПАНЧЕВАЧКОГ ЛЕКСИКОНА


    Рад на азбучнику лексикона ушао је у завршну фазу. Уређивачки одбор сачинио је предлог од преко 2000 одредница који је усвојио Уређивачки савет, као и одлуку да се овај предлог стави на увид јавности. Сврха оваквог презентовања азбучника је његово коначно уобличавање кроз сугестије, примедебе и допуне свих заинтересованих грађана. Ваше сугестије можете доставити до 15. маја. Након истека овог рока, Уређивачки одбор ће размотрити све приспеле предлоге и начинити неопходне измене азбучника. Тако утврђена верзија азбучника биће коначна и по њој ће се радити текстови Панчевачког лексикона.
    Молимо вас да нам доставите Ваше сугестије, примедбе и допуне. То можете учинити слањем mail-a на  leksikon@pancevo.rs .


Координатор-уредник Нада Беркуљан

КОНЦЕПЦИЈА ЕДИЦИЈЕ
ЛЕКСИКОНИ ГРАДОВА СРБИЈЕ

 

 • Едиција Лексикони градова Србије (ЛГС) садржи 25 томова - за сваки град један том - при чему су обими томова различити: Лексикон Београда има обим од 1000-1200 страна; другу групу чине лексикони Крагујевца, Ниша, Новог Сада и Приштине са обимом од 600-800 страна, док су лексикони Панчева, Суботице, Ужица и осталих градова 400-600 страна.
 • Садржај -  који на репрезентативан начин представља и афирмише савремени живот сваког града појединачно - биће обликован фактографским, економичним и невредносним приступом и организован на уобичајен начин за лексиконе, у форми кратких текстова по азбучном редоследу почетног слова назива одреднице.
 • У уређивачком смислу, наглашена је културолошка и цивилизацијска димензија.
 • Урбани живот српског државног простора је део европског цивилизацијског и културног простора, уз оне специфичности које су део идентитета наших градова.
 • Нагласак је на савремености, то јест на садашњем пресеку стања.
 • Целина приказа урбаног живота у сваком појединачном лексикону ове едиције подељена је на девет тематских области: 1. прошлост, становништво... (10% од укупног обима); 2. политички живот и локална самоуправа (5%); 3. топографија (15%); 4. култура (10%); 5. институције (10%); 6. уметност (10%); 7. привреда (10%); 8. спорт (15%) и 9. навике, обичаји, забава... (15%).
 • Све одреднице су предметног карактера, усмерене на конкретне садржаје - без уопштавајућих тематизација.
 • Поред уобичајених и преовлађујућих сингуларно тематизованих одредница, постоје и тзв. кумулативне одреднице чија је функција да код оних скупова феномена који су (практично) пребројиви, али где сваки појединачни случај није потребно обрадити у посебној одредници, апострофирају генезу тог скупа, помену све његове чланове, са упутницом на оне најрепрезентативније који су дати у посебним одредницама.
 • Лексикони не садржи биографске одреднице, већ се поједине личности именују уз оне садржаје који их препоручују да буду поменуте. На тај начин обезбеђено је апострофирање знатно већег броја личности (2000-5000), него што би то било могуће кроз стандардне биографске одреднице (којих би, с обзиром на укупан обим појединог тома, могло бити 200-300, уз све ризике које доноси овако узак избор). Сва поменута имена азбучно се разврставају у додатку на крају књижног блока, са називом Регистар имена, уз податак о страни/странама на којој се налазе.
 • Историјска димензија, поред значајних догађаја везаних за поједине градске локалитете, биће присутна само толико колико је неопходне да се разумеју савремени феномени; то важи за прошлост у свим тематским областима, а не само за историју у ужем смислу речи.
 • Као компензација несистематичне обраде историјске грађе у ужем смислу речи, као и ради економичније прегледности, за сваки град биће урађена Хронологија у виду посебне табеле (издвојена као посебан прилог, на крају књиге).
 • Поред Регистра имена и Хронологије, могуће је образовати посебне листе и прегледе личности (које су нпр. биле градоначелници, управници појединих градских установа са дугом традицијом), догађаја (који се периодично понављају) и феномена (који се и иначе могу табеларно приказати, нпр. демографских).
 • Осим малог броја потписаних (уобичајено, дужих) текстова - текстова који ће захтевати значајнији истраживачки рад и који се односе на тематски сложеније и временски дуготрајније феномене - остали текстови биће непотписани.
 • Величина текстова одредница, изражена бројем словних места, нормирана је у пет група: прва, са текстовима до 600 словних места, друга, са текстовима од 600 до 1200 словних места и трећа, са текстовима од 1200 до 1800 словних места, затим текстови ван категорије, од 1800 до 9000 словних места и, на крају, тзв. синонимне упутнице - одреднице без текстова.
 • Азбучник представља конкретизацију свих претходних редакцијских (и уредничких) настојања у дефинисању профила овог лексикографског пројекта и најконкретнији могући вид планирања његовог садржаја, структуре и обима.

Претходна страна

RSS Facebook

ИЗДВАЈАМО

Градоначелник Порез на имовину Избори 2014. Стратегија развоја града Лицитација пољопривредног земљишта - 2013 Секретаријат за пореску администрацију

ЈП И ЈКП

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Мониторинг систем Систем 48 Локације за инвестирање Профил града Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат НАЛЕД USAID